Služby

PŘEDPRODEJNÍ SLUŽBA

Enquiry1

Poptávka

Odpoví na dotaz kupujícího do 24 hodin a navrhne vhodný produkt podle požadavků kupujícího.

Price Quote1

Cenová kvóta

Podrobná nabídka technických nabídek kupujícímu.

Factory Layout1

Tovární rozvržení

Poskytování technické podpory, rozložení továrny nebo linky, analýza trhu a další nezbytná podpora.

Online Quality Checking1

Online kontrola kvality

Kontrola kvality továrny a stroje na online videu, nastavení pevného času pro oba, se vám zobrazí v aplikaci ZOOM APP. 

SLUŽBA V PRODEJI

Under Production1

Ve výrobě

Zašlete kupujícímu obrázky a videa ze stroje, který si objednal.

Debugging1

Ladění

Po dokončení výroby náš technik stroj odladí.

Loading & delivery1

Nakládka a dodání

Před načtením kontejneru a po načtení sdílí obrázky s kupujícím.

PRODEJNÍ SLUŽBA

Online Service1

Služba online

24hodinová služba online k vyřešení poprodejního problému- telefon, e-mail, WhatsApp, WeChat, Skype atd.

Experienced engineer1

Zkušený inženýr

Se zkušeným technikem do vaší továrny pro instalaci, údržbu a školení.
K dispozici je také zahraniční inženýr, který umí plynule anglicky.

Vulnerable Accessories1

Zranitelné příslušenství

Dlouhodobé a rychlé poskytování náhradních dílů pro každého cenného klienta.